இடம்

சென்னை புத்தகக் காட்சி 2017

செயின்ட். ஜார்ஜ் மேல்நிலை பள்ளி (பச்சையப்பாஸ் கல்லூரி எதிரில்)
738, ஈ.வெ.ரா. பெரியார் சாலை,
செனாய் நகர்,
சென்னை – 600 030

அலுவலக முகவரி:

அலுவலக மேலாளர்: திரு. ச. செல்வகுமார்
தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கம்
8, இரண்டாம் தளம்,
சன் பிளாசா, ஜி.என் செட்டி சாலை,
சென்னை – 600 006
பேசி:044-28155238, 9940453738

Technical Partner

http://bapasi.com/wp-content/uploads/2017/01/lokas_logo-large-2.png

Follow us


Copyrights © 2017 – Bapsi, Powered by Lokas