40 வது
சென்னை புத்தகக் காட்சி

January 06 – 19

நடைபெறும் இடம்
செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ இந்தியன் மேல்நிலைப் பள்ளி
(பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில்), அமைந்தகரை, சென்னை.

அறிமுகம்


http://bapasi.com/wp-content/uploads/2017/01/CBF-new-logo-320x296.pngஎதிர்வரும் 06.01.2017 முதல் 19.01.2015 வரை நடைபெற உள்ள 40வது சென்னைப் புத்தகத் திருவிழாவை செயின்ட். ஜார்ஜ் மேல்நிலை பள்ளியில் (பச்சையப்பாஸ் கல்லூரி எதிரில்) சிறப்பாக நடத்துவதற்கான விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.


மேலும் படிக்க….

நிகழ்ச்சிகள்

  • 6 ஆம் தேதி நிகழ்வுகள்
  • 7, 8 , 9 ஆம் தேதி நிகழ்வுகள்
  • 10, 11, 12 ஆம் தேதி நிகழ்வுகள்
  • 16, 17, 18, 19 ஆம் தேதி நிகழ்வுகள்
6 ஆம் தேதி நிகழ்வுகள்

7, 8 , 9 ஆம் தேதி நிகழ்வுகள்

10, 11, 12 ஆம் தேதி நிகழ்வுகள்

16, 17, 18, 19 ஆம் தேதி நிகழ்வுகள்

SPONSORS

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

இடம்


Technical Partner

http://bapasi.com/wp-content/uploads/2017/01/lokas_logo-large-2.png

Follow us


Copyrights © 2017 – Bapsi, Powered by Lokas